Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030

Dátum: 02.11.2021
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 75
Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030
Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030“ - zaslan

Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030“ - zaslanie oznámenia

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030“, ktoré vám podľa § 6 ods.2 zákona ako dotknutej obci zasielame.

Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 1 predmetom povinného hodnotenia.
Okresný úrad Žilina Vás vyzýva, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa. keď bolo oznámenie zverejnené.
Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030“ je zverejnené aj na internetovej stránke

https://www.enviroporial.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-sirategia-zilinskeho-sainospravneho-kraja-na-roky-2020-20

Dokument na stiahnutie:

NUS obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.